24/4/15

Αυτισμός: Κοινωνική ιστορία "Πώς συμπεριφέρομαι στην κυρία μου"http://www.google.gr/imgres?imgurl=https://www2.nau.edu/mktpg-p/gallery/data/media/125/_MG_0524.jpg&imgrefurl=https://www2.nau.edu/mktpg-p/gallery/details.php?image_id%3D4049&h=2912&w=4368&tbnid=PImgtZ3TRq5GQM:&zoom=1&docid=1cptsMrIUXsiyM&ei=4Cs6VZXJL8GWaqCMgKAL&tbm=isch&ved=0CEUQMygdMB0
Με βάση το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, την ειδική θεραπευτική μονάδα αυτιστικών παιδιών του νοσοκομείου "Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού, σας παραθέτουμε μια παρουσίαση κοινωνικής ιστορίας σχετικά με το πως "συμπεριφέρομαι στην κυρία", αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό.


Πηγή