17/4/15

Διαθεματικές γλωσσικές δραστηριότητες (Υλικό)http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.edu-special.gr/wp-content/uploads/2014/12/DrM_autism8-500x330.png&imgrefurl=http://www.edu-special.gr/%25CE%25B3%25CE%25BB%25CF%2589%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2580%25CF%2584%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%258E/&h=330&w=500&tbnid=fl0Pfj2K1WqYwM:&zoom=1&docid=EjR9lm71xv_GqM&itg=1&ei=U70wVZXKBZHPaOfZgaAI&tbm=isch&ved=0CEUQMygdMB0
Ενα καταπληκτικό βιβλίο έτοιμο προς εκτύπωση με θέμα τη γλωσσική αναπτυξη.
Οι ασκήσεις καλά δομημένες, μας βοηθούν στην εκπαίδευση παιδιών νηπιαγωγείου αλλά και παιδιών δημοτικού.