29/5/15

101 Ιδέες για πρωτότυπους εκπαιδευτικούς!http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://touchpractice.com/wp-content/uploads/2014/01/6a0134813bd9b0970c01538e76c72f970b.jpg&imgrefurl=http://touchpractice.com/the-teacher-is-in-the-room/&h=300&w=300&tbnid=or7HvhLUtWfDsM:&zoom=1&docid=pfPc0ZeP2-M0TM&ei=xYloVbntHYW7swG-k4DoAg&tbm=isch&ved=0CCcQMygIMAg
Ένας οδηγός με πρωτότυπες ιδέες για ένα μάθημα διαφορετικό σε σχέση με αυτά που ξέραμε!
Διαβάστε τον οδηγό και πάρτε ιδέες...