16/5/15

Ναι..Υπάρχει και είναι Εδώ! Οδηγός Γονέα!http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://kidsfun.gr/wp-content/uploads/2014/01/GONEIS2.jpg&imgrefurl=http://kidsfun.gr/goneis-gia-to-paidi-mou/%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2584-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B5%25CF%2582-%25CF%2580%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25BF-%25CF%2583%25CF%2589%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AC-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25B2%25CE%25AC%25CE%25B6%25CE%25B5%25CE%25B9/&h=400&w=400&tbnid=KJF41Hgp_BrVdM:&zoom=1&docid=lXA5WMkJTYUppM&ei=5FtXVa2lBIGgyAOapoCABw&tbm=isch&ved=0CFwQMyg0MDQ
Το Υπουργείο Παιδείας έχει εκδόσει το βιβλίο με τίτλο : "Οδηγός Γονέα"
Είναι ένα βιβλίο 125 σελίδων και θα σας δώσει απαντήσεις σε πολλές από τις απορίες που μπορεί να έχετε.
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://pz01.interfaceteam.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/01/mampas-755x641.jpg&imgrefurl=http://www.lefkadaweb.gr/14572/%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BD-%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25AC%25CF%2582-%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258D-%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25AC-%25CE%25AE-%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25BC%25CE%25B1/&h=641&w=755&tbnid=EXi1E-yFCM5BIM:&zoom=1&docid=Ej44dONQR3mPYM&ei=8l1XVa3xOsX0ULbVgbgK&tbm=isch&ved=0CF4QMyg5MDk
Ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο!