19/5/15

Η γέφυρα: ένα σύντομο, περιεκτικό animation http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.broadsheet.ie/wp-content/uploads/2011/08/bridge.jpg&imgrefurl=http://www.broadsheet.ie/2011/08/22/monday-morning-animation-bridge/&h=360&w=639&tbnid=u2zjCTA3AMBpkM:&zoom=1&docid=ZqdP867eYkfkzM&hl=el&ei=FSZbVZXlGIaBywPLnoD4Bg&tbm=isch&ved=0CCgQMygKMAo
Το πείσμα, ο εγωισμός, η αδιαλλαξία κάθε άλλο παρά βοηθούν!
Μάλλον οξύνουν τις δυσκολίες και δημιουργούν επιπλέον εμπόδια. Όταν όμως επιδιώκεται η από κοινού εύρεση λύσης και υπάρχει συγκαταβατική διάθεση, τότε όλα γίνονται ευκολότερα!


 Πηγη