4/5/15

ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ M.O.R.E.)http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://static5.helloladies.gr/wp-content/uploads/2014/03/paidi-gelaei-gera-dontia.jpg%253F80f0fb&imgrefurl=http://www.helloladies.gr/ygeia/paidi-ygeia/paidi-gera-dontia/3/&h=667&w=1000&tbnid=Cx8vSzsPwG3eNM:&zoom=1&docid=yMptUHYHUZSDCM&ei=Y2NHVbDwFovpUoSmgIAN&tbm=isch&ved=0CGcQMyhCMEI
Γενικές πληροφορίες για την θεραπεία M.O.R.E.
Η θεραπεία M.O.R.E.(Motor-Oral-Respiration-Eye) εφαρμόζεται σε παιδιά με νευρο-εξελικτικές δυσκολίες και δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Βασίζεται στην νευροφυσιολογική εξέλιξη του στόματος με την λειτουργία της αναπνοής, της κίνησης των ματιών, της προσοχής- συγκέντρωσης, της μάθησης και της εγρήγορσης, της αυτορύθμισης, της οπτικής και ακουστικής  αντίληψης καθώς και της σημαντικότατης συνεργίας Απομύζησης-Κατάποσης-Αναπνοής.
Εφαρμόζεται με ειδικό πρωτόκολλο ,απαιτεί εξειδίκευση και χρησιμοποιείται από λογοθεραπευτή-εργοθεραπευτή-φυσιοθεραπευτή.
Το σύστημα M.O.R.E περιλαμβάνει αναπνευστικές ασκήσεις καθώς και χρήση σφυριχτρών διαφορετικού βαθμού δυσκολίας σε επίπεδο κινητικό, στοματικό και οπτικό.
Η Patricia Oetter, (MA,OTR/L.FAOTA), είναι η θεμελιώτρια του συστήματος M.O.R.E. Η  Eileen Richter, (MPH,OTR,FAOTA) και η Sheila M. Frick (OTR)  βοήθησαν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του θεραπευτικού μοντέλου.

Ο στόχος του συστήματος M.O.R.E είναι –αναλόγως την διάγνωση-  η βελτίωση  των δυσκολιών που παρατηρούνται σε κάθε περίπτωση και δυσχεραίνουν την στοματο-αναπνευστική λειτουργία(συγχρονισμός απομύζησης-κατάποσης-αναπνοής, κινητικός συντονισμός) καθώς και των δυσκολιών αισθητηριακής ολοκλήρωσης( οπτική, απτική, ακουστική αμυντικότητα, δυσκολίες στην ισορροπία  και τον κινητικό σχεδιασμό, δυσκολίες αμφίπλευρου συντονισμού, δυσκολίες στην αισθητηριακή ρύθμιση, μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες χωροχρονικής οργάνωσης, υπερκινητικότητα κ.α.).

 http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.logosepikinonia.gr/system/uploads/asset/data/573/article_full_diaskedastikes-askiseis-me-fagito-gia-stomatoprosopiki-endynamosi-kai-syntonismo.jpg&imgrefurl=http://www.logosepikinonia.gr/gr/el/articles/diaskedastikes-askiseis-me-fagito-gia-stomatoprosopiki-endynamosi-kai-syntonismo&h=281&w=379&tbnid=vn5VjFu7bN3dlM:&zoom=1&docid=wdZbjdrYTsYPRM&ei=KWNHVa-FBYvaU636gJAK&tbm=isch&ved=0CB0QMygAMAA
 Πότε και γιατί χρησιμοποιείται;
Η θεραπεία M.O.R.E χρησιμοποιείται σε παιδιά με :
 §  Αναπτυξιακές Διαταραχές-Αυτισμός
Στις αναπτυξιακές διαταραχές παρατηρούνται δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης(συνήθως αμυντικότητες) ενώ παράλληλα συνήθως συνυπάρχουν και άλλες δυσκολίες όπως προσοχής-συγκέντρωσης, οπτικής και ακουστικής αντίληψης, υπερκινητικότητας κ.α. Η θεραπεία M.O.R.E βοηθάει στην μείωση μέχρι και εξάλειψη των συμπτωμάτων που συνυπάρχουν λόγω της διαταραχής.
 §  Εγκεφαλική Παράλυση
Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση παρουσιάζουν κυρίως δυσκολίες στην λειτουργία της αναπνοής,-σε βαρύτερες περιπτώσεις στον συγχρονισμό Απομύζησης-Κατάποσης-Αναπνοής-,ενίοτε στην οπτική και ακουστική αντίληψη, στον οπτικοκινητικό συντονισμό, στην άρθρωση κ.α. Χρησιμοποιώντας για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα την θεραπεία M.O.R.E.σε ήπιες περιπτώσεις παρατηρείται εξάλειψη των δυσκολιών ενώ σε βαρύτερες καταστάσεις μείωση της συμπτωματολογίας που εμφανίζουν τα παιδιά.
 §  Σύνδρομα
Παιδιά με διαφορετικά είδη συνδρόμων μπορεί να παρουσιάζουν κοινές δυσκολίες όσο αναφορά την μάθηση, την αναπνοή, την προσοχή-συγκέντρωση, τον συγχρονισμό Απομύζησης-Κατάποσης –Αναπνοής, τον στοματοκινητικό συντονισμό, την άρθρωση κ.α. Εδώ το σύστημα M.O.R.E.  χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως ανάλογα με τις εκάστοτε δυσκολίες που παρατηρούνται.
 §  Διαταραχές Μάσησης-Κατάποσης
Στα παιδιά με δυσκολίες στην μάσηση-κατάποση συνήθως παρατηρούνται δυσκολίες στον συγχρονισμό Απομύζησης-Κατάποσης –Αναπνοής,σε περιπτώσεις κυρίως όπου η συγκεκριμένη  δυσκολία είναι ένα από τα συνοδά χαρακτηριστικά μιας ευρύτερης διαταραχής ή πάθησης. Σε πιο ήπιες περιπτώσεις παρατηρούνται δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης (π.χ. οπτική-ακουστική-στοματική αμυντικότητα). Η θεραπεία M.O.R.E.διαφοροποιείται ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει ο θεραπευτής(αναπνευστικές ασκήσεις, χρήση σφυριχτρών ).
 §  Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
Στην ψυχοκινητική καθυστέρηση δυσκολίες παρατηρούνται σε ποικίλους τομείς. Η θεραπεία M.O.R.E. βοηθάει στην βελτίωση κυρίως δυσκολιών αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ενδυναμώνει τους μύες του προσώπου όταν κρίνεται απαραίτητο(με χρήση σφυριχτρών) ενώ παράλληλα μπορεί να χρειαστεί (εάν υπάρχει δυσκολία στον συντονισμό αναπνοής) πρόγραμμα με αναπνευστικές ασκήσεις.

 §  Διαταραχή στη Ροή της Ομιλίας(Τραυλισμός)
Το σύστημα M.O.R.E., εντάσσοντάς το στο λογοθεραπευτικό πρόγραμμα, βοηθάει τα παιδιά με διαταραχή στην ροή της ομιλίας, μέσω των αναπνευστικών ασκήσεων καθώς και την χρήση των σφυριχτρών  για καλύτερο συντονισμό της αναπνοής και βελτίωση του ρυθμού ομιλίας.
 §  Καθυστέρηση Λόγου-Ομιλίας, Ανωριμότητα
Τα παιδιά με καθυστέρηση λόγου-ομιλίας δεν αναπτύσσουν συγκεκριμένες δυσκολίες. Μπορεί όμως να εμφανιστούν δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης και η χρήση της θεραπείας του M.O.R.E. να συμβάλλει στην εξάλειψη συμπτωμάτων.
 §  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητα
Στα παιδιά με Δ.Ε.Π.Υ. η θεραπεία M.O.R.E. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βελτίωση της προσοχής και συγκέντρωσης καθώς και μείωση της υπερκινητικότητας .