7/5/15

Ασκήσεις για μη λεκτική επικοινωνία (Υλικό!)http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-vNOFublV9Gg/UiXPL-C5K5I/AAAAAAAAAHw/q4WfzhoR27M/s1600/26.jpg&imgrefurl=http://enlogoergo.blogspot.gr/&h=394&w=590&tbnid=j6USHj40LA6OgM:&zoom=1&docid=L-OkHDVR9IJLLM&ei=f2xLVZngIceUsAGorYHAAg&tbm=isch&ved=0CFYQMyguMC4
Ένα εξαιρετικό έργο σε έντυπη μορφή και έτοιμο για εκτύπωση σας το κοινοποιούμε ώστε να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε περίπτωση μη λεκτικής επικοινωνίας.