18/8/15

Ιδέες για παρουσιολόγιο τάξης 2015 - 2016http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://madamesousou.gr/wp-content/uploads/2012/01/back_to_school_madamesousou.jpg&imgrefurl=http://madamesousou.gr/epistrofi-sto-sxoleio/&h=300&w=450&tbnid=_eEYnJ46b5wV2M:&docid=ei2DiMA_WaFhOM&ei=qynTVabSK8KjsAGPsKDQAg&tbm=isch&ved=0CDMQMygBMAFqFQoTCObT4bTVsscCFcIRLAodDxgIKg

Κάθε τάξη διαφορετική.
Η επιλογή δική σας!

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_FBW-ACMRoAQ/TKOMft9u66I/AAAAAAAAAHg/D2ULtksw7_I/s1600/61360_445299221251_620901251_5010102_4888204_n.jpg&imgrefurl=http://nipiablog.blogspot.com/2010/09/skiadopoulou.html&h=540&w=720&tbnid=pQNQEezGqriybM:&docid=12u0Fy-EbaQgXM&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CC8QMygAMABqFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-oUsuLuD380w/U7Yflx6l6aI/AAAAAAAAFII/8piyAeHHJv4/s1600/%2525CE%2525A0%2525CE%2525B1%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%252585%2525CF%252583%2525CE%2525AF%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CE%2525B712.jpg&imgrefurl=http://sofiaadamoubooks.blogspot.com/2013/09/blog-post_30.html&h=720&w=960&tbnid=ZGdXuOAT2SoL5M:&docid=Jkh5mtzRuzI5MM&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CDIQMygDMANqFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή


http://www.google.gr/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/a1/d4/1b/a1d41bd48b77f3be628c7df6d998bd97.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/katerinageor/%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1/&h=310&w=236&tbnid=VqBosy_cpAu0xM:&docid=6V08PGNBd63AjM&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CDMQMygEMARqFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή
 http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_FBW-ACMRoAQ/TKOMWjv2uLI/AAAAAAAAAHc/_tzliTPP8O0/s1600/59835_445297541251_620901251_5010042_6126465_n.jpg&imgrefurl=http://nipiablog.blogspot.com/2010/09/skiadopoulou.html&h=397&w=720&tbnid=3cDFst2vXWuZtM:&docid=12u0Fy-EbaQgXM&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CDQQMygFMAVqFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή
 http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.popi-it.gr/wp-content/uploads/2013/10/super-paroysiologio8.jpg&imgrefurl=http://www.popi-it.gr/nipiagogio-enotites/super-heroes/parousiologio/&h=487&w=620&tbnid=fIueH2k9eoHwKM:&docid=mBBBcCnmO1vK3M&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CDwQMygNMA1qFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://blogs.sch.gr/niplepen/files/2010/09/101_09271.jpg&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/niplepen/%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF-%25CE%25BC%25CE%25B1/&h=1544&w=2080&tbnid=X25w-j_ZgBmRVM:&docid=fjnMS78Bfopy-M&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CD8QMygQMBBqFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-SsG7LAlPoHk/VA3Noyt5aPI/AAAAAAAAVVU/_WyWPaLnlv8/s1600/P9084694.JPG&imgrefurl=http://prosxolikipareoula.blogspot.com/2014/09/blog-post_8.html&h=1200&w=1600&tbnid=sZWBvuEhtHhkcM:&docid=uQQd_38d0vMIFM&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CDgQMygJMAlqFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή
http://www.google.gr/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ed/eb/bd/edebbd8ba29986d6abf71d9b954f8ea1.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/katerinageor/%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1/&h=314&w=236&tbnid=6t-JxVH0Sq95QM:&docid=6V08PGNBd63AjM&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CEAQMygRMBFqFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://cdnpix.com/show/imgs/96088a75fa95d9b24860183626ee7dac.jpg&imgrefurl=http://wefollowpics.com/dana_naylor_spacehelperboard-attendance-board-for-your-preschoolers-or-kindergartners-each-morning-as-they-walk-into-the-classroom-students-could-find-their-picture-in-an-envelope-bin-or-along-a/&h=450&w=337&tbnid=Uk099f-ObvL_xM:&docid=gxbtl3woL1Y8_M&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CEwQMygVMBVqFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA 
πηγή

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.andriashome.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/111020111995.jpg&imgrefurl=http://www.andriashome.com/blog/2011/10/16/%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25BC%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2582-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B5/&h=665&w=600&tbnid=K5JNuNoyJ_2a5M:&docid=WtOtxnoL2LBUrM&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CFEQMygaMBpqFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή

http://www.google.gr/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/49/de/93/49de939e607fc7dcbd9c2471a91d60f5.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/342625484122135568/&h=240&w=320&tbnid=kxbHw2OspZqT4M:&docid=vcZc7FT1hK8wcM&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CFIQMygbMBtqFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-F-e8EM6ucvE/Uh8SzuFxlJI/AAAAAAAAIFQ/7yJxoB1WMfM/s1600/%2525CE%2525A0%2525CE%2525B1%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CF%252585%2525CF%252583%2525CE%2525B9%2525CE%2525BF%2525CE%2525BB%2525CF%25258C%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525BF%252B,%252B%2525CF%252584%2525CE%2525B1%252B%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525B5%2525CF%252581%2525CE%2525AC%2525CE%2525BA%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1%252B%2525CF%252584%2525CE%2525B7%2525CF%252582%252B%2525CF%252584%2525CE%2525AC%2525CE%2525BE%2525CE%2525B7%2525CF%252582%252B%2525CE%2525BC%2525CE%2525BF%2525CF%252585%252B_%2525CE%2525A3%2525CE%2525B5%2525CE%2525BB%2525CE%2525AF%2525CE%2525B4%2525CE%2525B1_2.jpg&imgrefurl=http://dreamkindergarten.blogspot.com/2013/08/blog-post_29.html&h=1131&w=1600&tbnid=rBkxJWsiz5Y4iM:&docid=rRbAH_y8lnIGxM&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CFYQMygfMB9qFQoTCLXGkqnRsscCFQJkLAodGucKKA
πηγή  
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-UaKBeAQw69E/UD00M5q1fOI/AAAAAAAACHc/YqscS1iDEk4/s1600/P9230020.JPG&imgrefurl=http://karathanasianna.blogspot.com/2012/08/blog-post.html&h=1200&w=1600&tbnid=Xu9cLwYlZ8liLM:&docid=tCtZUNsAy3j8AM&ei=YSXTVfWRJYLIsQGazqvAAg&tbm=isch&ved=0CJIBEDMoWzBbahUKEwi1xpKp0bLHAhUCZCwKHRrnCig
πηγή
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-l8RRzwBNWc0/UFyvdZ7COmI/AAAAAAAABPk/UuohtXdZ-oU/s1600/P9210181.JPG&imgrefurl=http://5onipserrwn.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&h=1600&w=1200&tbnid=5n6-eCxLv7XK-M:&docid=3gQQcw7IynELzM&ei=zifTVcnmIcGOsgH7orPQAg&tbm=isch&ved=0CBMQMygQMBA4ZGoVChMIyYWe0dOyxwIVQYcsCh170Qwq
πηγή
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-BYCT_okSPCc/TnjcN15l3CI/AAAAAAAAAzg/-t0tx9WcsHQ/s1600/bul83-283x450.jpg&imgrefurl=http://kindergartentodaygr.blogspot.com/2011/09/blog-post_20.html&h=450&w=283&tbnid=3MZ1Ohm0zkB_CM:&docid=Ibu4QZ4W313ZsM&ei=zifTVcnmIcGOsgH7orPQAg&tbm=isch&ved=0CBsQMygYMBg4ZGoVChMIyYWe0dOyxwIVQYcsCh170Qwq
πηγή
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-JSzP25GecIA/UHiEx6n2opI/AAAAAAAABbk/Ee6T94K3Jb0/s1600/P1010222.JPG&imgrefurl=http://chrysanthi-hrisa-hrisa.blogspot.com/2012/09/blog-post.html&h=1200&w=1600&tbnid=9A7XDTHC__HsMM:&docid=7WCRp9HJzexh4M&ei=zifTVcnmIcGOsgH7orPQAg&tbm=isch&ved=0CC8QMygsMCw4ZGoVChMIyYWe0dOyxwIVQYcsCh170Qwq
πηγή
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.popi-it.gr/wp-content/uploads/2013/09/parousiologio-probatakia-290x195.jpg&imgrefurl=http://www.popi-it.gr/nipiagogos-taxi/page/4/&h=195&w=290&tbnid=QxOnndBcWRBswM:&docid=gOt9D5YyGAVy0M&ei=zifTVcnmIcGOsgH7orPQAg&tbm=isch&ved=0CD4QMyg7MDs4ZGoVChMIyYWe0dOyxwIVQYcsCh170Qwq
πηγή


http://www.google.gr/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/98/54/66/985466b6185a5a43004605e18d580808.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/348325352403442496/&h=695&w=736&tbnid=gxAVQiFFwEB2VM:&docid=mhNOdg188UIpWM&itg=1&ei=yijTVbqvHMWrsAHZob3IAg&tbm=isch&ved=0CE4QMygpMClqFQoTCLq8rcnUsscCFcUVLAod2VAPKQ
πηγή