11/8/15

Παρουσίαση Κλίμακας Μαθησιακής Αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίουhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.assimimavro.gr/images/teen.jpg&imgrefurl=http://www.assimimavro.gr/DifficultiesG.html&h=267&w=400&tbnid=wjHSbhd19UPzaM:&docid=SpaFOvVdsqyJXM&ei=E8LJVaytCcyua5KGi_gP&tbm=isch&ved=0CB4QMygAMABqFQoTCOyC46zdoMcCFUzXGgodEsMC_w
Παρουσίαση κλίμακας μαθησιακής αξιολόγησης για την εξέταση μαθησιακών δυσκολιών και στοιχεία από τη χορήγηση της σε μαθητές γυμνασίου.