28/8/15

Καλύτερη κατανόηση κειμένου (καρτέλες ελεύθερης εκτύπωσης)
Η κατανόηση κειμένου είναι μια σύνθετη γνωστική λειτουργία.
Δυσκολία στην κατανόηση κειμένου μπορεί να οφείλεται στην μη σωστή αποκωδικοποίηση, στη μνήμη, στον λάθος συντονισμό.
Γι΄αυτό το λόγο μέσα από ευχρηστες καρτέλες  που μας δείχνουν κόλπα ώστε να μπορέσει το παιδί να κατανοήσει καλύτερα αυτό που διαβάζει.
Παιδιά με δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και να βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους.
Χρήσιμο εργαλείο για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς.