22/8/15

Αυτός ο κωδικός της έσωσε τη ζωή... Κοινοποιήστε το ! 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/t/%2525CE%2525BA%2525CE%2525BF%2525CF%252581%2525CE%2525AF%2525CF%252584%2525CF%252583%2525CE%2525B9-%2525CF%252580%2525CE%2525BF%2525CF%252585-%2525CF%252586%2525CF%252589%2525CE%2525BD%2525CE%2525AC%2525CE%2525B6%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9-%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CE%2525B9-%2525CF%252580%2525CE%2525BF%2525CF%252585-%2525CE%2525BA%2525CF%252581%2525CF%25258D%2525CE%2525B2%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9-%2525CF%252584%2525CE%2525BF-%2525CF%252580%2525CF%252581%2525CF%25258C%2525CF%252583%2525CF%252589%2525CF%252580%2525CF%25258C-%2525CF%252584%2525CE%2525B7%2525CF%252582-24277846.jpg&imgrefurl=http://gr.dreamstime.com/-image32252601&h=160&w=240&tbnid=iby6e_kJyE0DgM:&docid=UpTg7tGUqxHJ_M&itg=1&ei=baXYVcXDK8TRswHSuISgDQ&tbm=isch&ved=0CCIQMygFMAVqFQoTCIWu9ZGQvccCFcToLAodUhwB1A

Ένας "κωδικός" μπορεί να σώσει τη ζωή ενός παιδιού.


http://www.enallaktikos.gr/ar18082el-aytos-o-kwdikos-tis-eswse-ti-zwi.html#.VdiIjkGNuMU.facebook


Πηγή