26/8/15

"Σήμερα είναι...." Οι μέρες της εβδομάδας (Υλικό)
Διακόσμηση της τάξης με τις μέρες της εβδομάδας

Σήμερα είναι....

(για εκτύπωση)