13/10/14

Φύλλα εργασία για την Συναισθηματική Αγωγή 2http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-BsqssaXWaa0%2FT99lEir-bkI%2FAAAAAAAAFrw%2FtqKQyMFD4LY%2Fs1600%2Femotional%252Bbrain%252Bautism.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.myaspergerschild.com%2F2012%2F06%2Femotional-aspergers-child.html&h=447&w=600&tbnid=gwI38BaHhtElpM%3A&zoom=1&docid=4a3xOVeSrIrqjM&ei=N7o7VKmWHMjMygP4n4CwCA&tbm=isch&ved=0CCMQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=495&page=1&start=0&ndsp=18
Ένα κεφάλαιο πολύ σημαντικό στη ζωή ενός παιδιού είναι η συναισθηματική αγωγή!