1/10/14

Ο Αυτιστικός τρόπος Σκέψης - Μια ματιά από μέσα.

1. Εισαγωγή στον Αυτιστικό τρόπο σκέψης

2. Ο Αυτισμός και το σώμα μας

3. Τα συναισθήματα και η αυτιστική λογική