7/10/14

Πραγματικά Εξαιρετικό! Ετήσιος Προγραμματισμός: Ενδεικτικές Θεματικές Προσεγγίσεις
Πραγματικά χρήσιμο υλικό για έναν πολύ σωστό προγραμματισμό ενοτήτων.
Ένα ενδεικτικό ετήσιο πρόγραμμα!