6/10/14

Διαγνωστική Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στο δημοτικόhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-OmeJjznBPzE%2FUQmVDYbc1OI%2FAAAAAAAABGM%2Fo8kxklNE3jA%2Fs1600%2F336.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsmartlanglab.blogspot.com%2F2013%2F01%2Fblog-post_2090.html&h=300&w=600&tbnid=JRdFvF7leItHxM%3A&zoom=1&docid=jPNg1IrA8iKVxM&ei=Xi8yVK_QDITmaNGVgJAN&tbm=isch&ved=0CFQQMygjMCM&iact=rc&uact=3&dur=507&page=3&start=34&ndsp=22

Το πλούσιο αυτό υλικό αφορά σημαντικούς τομείς όπως : Ανάγνωση,Ορθογραφία,Δυσλεξία,Μαθηματικά.

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnohmatikh.files.wordpress.com%2F2011%2F08%2F205689_205355742815441_203636882987327_733370_2655435_n2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fnohmatikh.wordpress.com%2F2011%2F08%2F23%2F%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25B5%25CF%2587%25CF%2589-%25CE%25B4%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2583-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BE%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25B5-%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CF%2580%2F&h=708&w=720&tbnid=42B4e8Y7jcPR4M%3A&zoom=1&docid=kJkXWiVo0jtxkM&ei=Xi8yVK_QDITmaNGVgJAN&tbm=isch&ved=0CFcQMygmMCY&iact=rc&uact=3&dur=640&page=3&start=34&ndsp=22