3/10/14

Παραμύθια για τον εκφοβισμό...Τόσο επίκαιρο!Μια συλλογή σε ένα βιβλίο από πολύ αξιόλογα παραμύθια που μιλούν στα παιδιά για τον εκφοβισμό.
Τόσο επίκαιρο!
Αξίζει πραγματικά να τα διαβάσετε στα παιδιά σας.