9/10/14

Σχέδια διδασκαλίας για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων)http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Faddsherpa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F10%2Fschool-Children.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Faddsherpa.com%2F2012%2F10%2Fshould-we-give-pills-to-our-kids-or-demand-schools-to-change%2F&h=334&w=500&tbnid=bOa1qhYMaxSlVM%3A&zoom=1&docid=wwiloQYCA3Ni2M&ei=K3g2VJDuG8XEygPb64DQBw&tbm=isch&ved=0CCkQMygCMAI&iact=rc&uact=3&dur=906&page=1&start=0&ndsp=10

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Για παιδιά δημοτικού στα 2 βασικά μαθήματα, Γλώσσα και Μαθηματικά
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.telegraph.co.uk%2Fmultimedia%2Farchive%2F02511%2FprimarySchool_2511404b.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2Fpolitics%2F10003073%2FNick-Cleggs-son-gets-first-primary-school-choice-as-60000-lose-out.html&h=387&w=620&tbnid=TY55Xin3U01PaM%3A&zoom=1&docid=3NlwkpxjOXkIUM&ei=K3g2VJDuG8XEygPb64DQBw&tbm=isch&ved=0CEgQMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=1335&page=2&start=10&ndsp=20