18/10/14

Μαθητής στη μαμά του: "Πώς να την μάθω αυτή την ΙΣΤΟΡΙΑ"Δεν θέλω!http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ftonyagnesi.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fchildren-in-classroom.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftonyagnesi.com%2F2010%2F09%2Ftommy%2Fchildren-in-classroom%2F&h=285&w=421&tbnid=my4U6X0_IRLS6M%3A&zoom=1&docid=tzP1eB1zjLTSjM&ei=3ntCVPmGMYvpaJCagugG&tbm=isch&ved=0CB8QMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=944&page=1&start=0&ndsp=15
Η ιστορία δυσκολεύει πολλά παιδιά...
Υπάρχει ΛΥΣΗ!
Σχεδιάγραμμα του μαθήματος...βελτιώνει την κατανόηση!

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcorechair.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimage.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcorechair.ca%2Finactive-children-moving-vancouver%2F&h=400&w=600&tbnid=YVo6waT_TrOw1M%3A&zoom=1&docid=eOqSOEBkVzz8iM&ei=3ntCVPmGMYvpaJCagugG&tbm=isch&ved=0CC4QMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=1124&page=2&start=15&ndsp=20
Για την Γ΄Τάξη...