4/10/14

Οι κανόνες της Σοφής ΚουκουβάγιαςΟι Κανόνες της Σοφής  Κουκουβάγιας σε PowerPoint
Υλικό πολύτιμο για την οργάνωση και την εκπαίδευση των παιδιών.
Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν καλύτερα τα μηνύματα, όταν αυτά είναι μέσα από εικόνες..