2/10/14

Δαχτυλάκια στην οθόνη - ειδική αγωγή και ψηφιακά παιχνίδιαΤα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, σημειώνονται πολλές προσπάθειες να βελτιωθεί η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση αξιοποιώντας νέες δομές υποστήριξης, μεθόδους διδασκαλίας αλλά και νέα μέσα που μας προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.Δαχτυλάκια στην οθόνη - ειδική αγωγή και ψηφιακά παιχνίδια from amused2death

Λογισμικά Ειδικής Αγωγής

(Η σελίδα φαίνεται σωστά με τον Internet Explorer) 
Στη σελίδα θα βρείτε συνδέσμους  για ελεύθερο λογισμικό και ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το Μαγικό Φίλτρο 2.0 είναι ένα ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι περιπέτειας το οποίο αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣH – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Το ψηφιακό παιχνίδι Μαγικό Φίλτρο 2.0, μαζί με συνοδευτικό υλικό, είναι ελεύθερα διαθέσιμο από τον ιστοχώρο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ (συμπιεσμένο αρχείο rar, μέγεθος 161ΜΒ).  Επίσης είναι ελεύθερα διαθέσιμο από τον ιστοχώρο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ (http://www.media.uoa.gr/epinoisi) και οπτικοακουστικό υλικό σε σχέση με το παιχνίδι.
Πρότυπες υπερμεσικές εφαρμογές ενσωματώνονται στο περιβάλλον του λογισμικού «LT125DP» και χρησιμοποιούνται, με στόχο τη βελτίωση των διαφόρων ικανοτήτων και την κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ (παιδιών και εφήβων) στο φάσμα του αυτισμού. Χαρακτηριστικά αυτών των εφαρμογών είναι ο υψηλός βαθμός διαδραστικότητας, η παραμετροποίησή τους, η διαβάθμισή τους όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας και η δυνατότητα εμπλουτισμού τους από τους χρήστες εκπαιδευτικούς.Τα   LT125ThinkingMind (http://earthlab.uoi.gr/hyperdomi/downloads/LT125_ThinkingMind.zip)  και

LT125DigitPecs (http://earthlab.uoi.gr/hyperdomi/downloads/LT125_DigitPecs.zip)  μαζί με  Οδηγούς  χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης (http://earthlab.uoi.gr/hyperdomi/downloads.php) , είναι ελεύθερα διαθέσιμα από τον ιστοχώρο του έργου ΥΠΕΡ-ΔΟΜΗ (http://earthlab.uoi.gr/hyperdomi/index.php)

Mαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με απλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, παιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης, που επιτυγχάνουν άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα και επιτρέπουν τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά.Είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην πύλη e-yliko.gr, στο σύνδεσμο http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=177

Μικροί καλλιτέχνες σε δράση

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί καλλιτέχνες σε δράση» αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης, και επιτυγχάνει άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά.  Είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην πύλη e-yliko.gr, στο σύνδεσμο  http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=164

Πηγή