27/10/14

Δραστηριότητες Μαθησιακής ετοιμότηταςhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.happyschool.com.au%2Fwp-content%2Fuploads%2FHappykids-raising-hands.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.happyschool.com.au%2Fits-not-what-teachers-do-its-what-students-do-that-matters%2F&h=334&w=500&tbnid=Grc2d9FrW2enzM%3A&zoom=1&docid=63pulVixk7JP7M&ei=Z5VOVLmYKOP8ygPf8oC4Aw&tbm=isch&ved=0CC4QMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=920&page=2&start=16&ndsp=24
Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)
Προφορικός Λόγος - Ψυχοκινητικότητα - Νοητικές Ικανότητες - Συναισθηματική Οργάνωση