22/8/14

Τηλεόραση και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

Όταν είναι ανοιχτή η τηλεόραση, οι γονείς μιλούν λιγότερο στα παιδιά τους
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F_o64bP_JuL94%2FTCC2AikdPAI%2FAAAAAAAAAaM%2FqKMGzKyyUPo%2Fs1600%2FiStock_000001817626Medium.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fworld-resources-archive.blogspot.com%2F2010%2F06%2Fkids-watching-tv.html&h=1066&w=1600&tbnid=BLfTI2BaaQTfyM%3A&zoom=1&docid=ABKHi8V4v4j8aM&ei=NPD2U_O2Nu7y7Aav2IGIAg&tbm=isch&ved=0CCIQMygEMAQ&iact=rc&uact=3&dur=3866&page=1&start=0&ndsp=15
Ο ήχος που βγαίνει από τα ηχεία της τηλεόρασης, ακόμη κι όταν δεν παρακολουθεί κανείς το «κουτί» είναι κάτι πολύ κοινό στα περισσότερα νοικοκυριά.
Σύμφωνα όμως με αμερικανούς ερευνητές, εκτός από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλεί κι άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, ο βόμβος που προέρχεται από την τηλεόραση μπορεί να επηρεάσει τη γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων.
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι παιδιά αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες ακούγοντας τους γονείς τους να μιλούν.
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.shespeaks.com%2Fpages%2Fimg%2Fredesign%2Fblogs%2Fwatchingtv_520x330_10012012164742.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.shespeaks.com%2FTV-s-Negative-Effects-Even-When-Our-Kids-Aren-t-Watching&h=330&w=520&tbnid=A8ADcN23s-Vv4M%3A&zoom=1&docid=-S3k-AEqm3GGjM&ei=NPD2U_O2Nu7y7Aav2IGIAg&tbm=isch&ved=0CIABEDMoWDBY&iact=rc&uact=3&dur=883&page=5&start=77&ndsp=23
Όμως οι γονείς τείνουν να μιλούν στα παιδιά τους λιγότερο, όταν η τηλεόραση είναι ανοιχτή.
Στο πλαίσιο της έρευνάς τους μελέτησαν τη συμπεριφορά γονέων, τα παιδιά των οποίων ήταν 12, 24 και 36 μηνών, όταν στο ίδιο δωμάτιο που έπαιζαν υπήρχε μια τηλεόραση σε λειτουργία.

Αυτό που παρατήρησαν ήταν ότι όσο ήταν ανοιχτή η τηλεόραση, η ποσότητα των λέξεων και φράσεων, καθώς και ο αριθμός των νέων λέξεων που έλεγαν οι γονείς, ήταν σημαντικά μικρότερη συγκριτικά με το όταν η τηλεόραση παρέμενε κλειστή.
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fguardianlv.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2FWatching-Television-is-Detrimental-for-Children-in-Recent-Harvard-Study.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fguardianlv.com%2F2014%2F04%2Fwatching-television-is-detrimental-for-children-in-recent-harvard-study%2F&h=426&w=640&tbnid=hSMZsx9o5OtmEM%3A&zoom=1&docid=Yqg2UapZ6qkVCM&ei=NPD2U_O2Nu7y7Aav2IGIAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygPMA8&iact=rc&uact=3&dur=788&page=2&start=15&ndsp=21
Δεδομένου ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους γονείς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η παρατεταμένη έκθεση στην τηλεόραση έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξή τους.
Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, όπως αναφέρει η MailOnline, συνέστησε πρόσφατα τα παιδιά κάτω των δύο ετών να μη βλέπουν καθόλου τηλεόραση.
Τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης μελέτης δημοσιεύτηκαν στο Journal of Children and Media.

Πηγή