18/5/23

Το δίλημμα της εγγραφής στην Α΄δημοτικού. Επαναφοίτηση στο νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγεία: Τι ισχύει για την επαναφοίτηση μαθητών/τριών | Alfavita
πηγη


Επανάληψη του νηπιαγωγείου: Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται;

Η επανάληψη του νηπιαγωγείου αποτελεί μια σύσταση που προτείνεται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια.

Kατά κύριο λόγο η επανάληψη ή επαναφοίτηση στο νηπιαγωγείο προτείνεται σε νήπια που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές ή σχολική ανωριμότητα.

Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται σε ένα παιδί να επαναλάβει το νήπιο;

 
Η επαναφοίτηση στο νηπιαγωγείο αποτελεί μια σύσταση που προτείνεται μόνο σε πολύ σημαντικές περιπτώσεις. Συνήθως όταν προϋπάρχει μια διαγνωσμένη διαταραχή και διαπιστώνεται ότι το παιδί ακόμα δεν είναι έτοιμο για τη φοίτησή του στην Α’ Δημοτικού. Σε άλλες περιπτώσεις προτείνεται και σε παιδιά που δεν έχουν κάποια διάγνωση όμως υπολείπονται σημαντικά σε δεξιότητες της ηλικίας τους. Όταν, δηλαδή, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν είναι ακόμα ώριμα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Δημοτικού, παρά τη χρονολογική τους ηλικία.

Το δίλημμα της εγγραφής στην Α΄δημοτικού

Ορισμένες φορές τίθεται το δίλλημα να πάει το παιδί σχολείο αφού ηλικιακά είναι έτοιμο ή να κάνει επανάληψη και να χάσει μια χρονιά. Όμως, ουσιαστικά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρόκειται να χάσει χρόνο καθώς μέσα από την επαναφοίτηση του δίνεται επιπλέον χρόνος να εξελίξει τις δεξιότητες που θα του χρειαστούν στο Δημοτικό.

Είναι γνωστό από πολλές επιστημονικές μελέτες ότι όταν ένα παιδί δεν είναι έτοιμο και ώριμο για το Δημοτικό το πιο πιθανό είναι ότι οι δυσκολίες που θα συναντήσει στην πρώτη να επηρεάσουν αρνητικά όλη τη μετέπειτα σχολική και ακαδημαϊκή του πορεία.

Έτσι αν ένα παιδί παρακολουθήσει την Α’ Τάξη ενώ δεν είναι σχολικά έτοιμο, πιθανόν να αντιμετωπίσει δυσκολίες όπως:

  • Να μη προσέχει το δάσκαλο και να μην παρακολουθεί το μάθημα.
  • Να έχει δυσκολία στην επεξεργασία των ασκήσεων.
  • Να έχει μεγάλη δυσκολία στην προετοιμασία των μαθημάτων στο σπίτι.

Είναι γεννημένος τους τελευταίους μήνες του έτους να πάει του χρόνου Α΄ Δημοτικού ή να επαναλάβει το νήπιο;

Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί Οκτώβρη, Νοέμβρη ή Δεκέμβρη είναι τα μικρότερα παιδιά της τάξης τους και αποτελούν μια ειδική κατηγορία από μόνα τους. Επιστημονικές μελέτες σχετικά με τη σχολική ετοιμότητα που έχουν γίνει στην Ελλάδα διαπιστώνουν ότι το 47 % των παιδιών που έχουν γεννηθεί τους τελευταίους μήνες του έτους, συνήθως δεν είναι αναπτυξιακά έτοιμα και μειονεκτούν σε σχέση με τους συμμαθητές τους που είναι μεγαλύτεροι σχεδόν κατά έναν χρόνο.

Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το παιδί μου χρειάζεται να κάνει επαναφοίτηση στο νηπιαγωγείο;

Ο γονιός και κυρίως ο νηπιαγωγός γνωρίζουν αρκετά καλά τις δεξιότητες του παιδιού. Όμως τα τελευταία χρόνια υπάρχει η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α τεστ που είναι σταθμισμένη σε ελληνικό πληθυσμό και εξετάζει κατά πόσο ένα παιδί είναι σχολικά έτοιμο και εφοδιασμένο με τις κατάλληλες δεξιότητες για να φοιτήσει στην Α’ Δημοτικού. Χορηγείται από εκπαιδευμένους ειδικούς και τα αποτελέσματα του βγαίνουν απευθείας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, δίνοντας έτσι στον γονιό την απάντηση σε αυτό το σημαντικό δίλημμα.

Τα πλεονεκτήματα της επανάληψης του νήπιου

Οι περισσότεροι γονείς παρόλο που διακρίνουν και αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί τους δεν είναι ιδιαίτερα θετικοί στην ιδέα της επαναφοίτητησης στο νηπιαγωγείο. Θα πρέπει όμως να λάβουν υπόψη τους ότι συστήνεται μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις με σκοπό να δοθεί επιπλέον χρόνος στο νήπιο να προετοιμαστεί καλύτερα και να είναι περισσότερο ώριμο για το Δημοτικό. Τα οφέλη της επαναφοίτησης για τα παιδιά που δεν ήταν σχολικά έτοιμα επιβεβαιώνονται και από επιστημονικές μελέτες στην Ελλάδα, που έδειξαν ότι την επόμενη χρονιά ήταν καλύτερα προετοιμασμένα και αντιμετώπισαν λιγότερα προβλήματα. Επομένως καλό είναι οι γονείς πριν πάρουν την όποια απόφαση να εκτιμήσουν σοβαρά όλους τους παράγοντες.

Πηγη