4/5/23

Γραπτές Εργασίες για μαθητές με ΔΕΠΥ

Ομοιοπαθητική και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας  (ΔΕΠΥ) - TSALIKIS
πηγη


Οι μαθητές με ΔΕΠΥ συχνά δυσκολεύονται με τη λεπτή κινητικότητα και έτσι η διαδικασία της γραφής γίνεται δύσκολη.

Οι μικρότεροι μαθητές μπορεί να δυσκολεύονται να κρατήσουν το μολύβι σωστά και να γράψουν γράμματα, ενώ οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορεί να έχουν κακό γραφικό χαρακτήρα. Επίσης, οι μαθητές μπορεί να βρουν τη γραφή ιδιαίτερα δύσκολη, όταν εστιάζουν στο να ανακαλέσουν πληροφορίες και ταυτόχρονα να οργανώσουν την σκέψη τους.

Η επιβαρυμένη μνήμη εργασίας και η έλλειψη οργάνωσης επίσης, επηρεάζουν την ικανότητα των μαθητών, να δομήσουν το γραπτό τους. Μπορεί να ξεχάσουν κάποια από τα μέρη μιας έκθεσης ή να έχουν δυσκολία στο να οργανώσουν τις ιδέες και να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ τους.

Κάποιες διευκολύνσεις που μπορείτε να τους παρέχετε για τις γραπτές εργασίες είναι:

  • Εναλλακτικά εργαλεία γραφής: Δώστε στους νεότερους μαθητές περισσότερες επιλογές για γραφική ύλη, εκτός από το μολύβι και το χαρτί. Μπορείτε να τους αφήσετε να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερα εργαλεία όπως ένας μαρκαδόρος ή μία παχιά κιμωλία ή να τους αφήσετε να σχηματίσουν λέξεις χωρίς να τις γράψουν χρησιμοποιώντας π.χ. μαγνητικά γράμματα.

 

  • Εκτυπωμένο υλικό: Αν οι μαθητές της τάξης αντιγράφουν από τον πίνακα, δώστε στον μαθητή τις ίδιες πληροφορίες εκτυπωμένες.

 

  • Βοηθητική τεχνολογία: Επιτρέψτε την χρήση της βοηθητικής τεχνολογίας όπως ενός λογισμικού που μετατρέπει την ομιλία σε κείμενο ή ενός επεξεργαστή κειμένου. Η δακτυλογράφηση είναι συχνά λιγότερο δύσκολη επειδή οι μαθητές μπορούν να συγκεντρωθούν στο τι θέλουν να γράψουν και όχι στο πως θα βάλουν κάθε γράμμα καθαρά σε μία σελίδα.

 

  • Σχεδιαγράμματα: Ως βοήθημα για τη δομή του γραπτού, μπορείτε να παρέχετε στους μαθητές εξωτερικούς οργανωτές. Για νεότερους μαθητές που γράφουν προτάσεις, ένας οπτικός οργανωτής μπορεί να έχει κουτιά, που να απαντούν στο “ποιος” και “έκανε τι”, για να βοηθήσει τον μαθητή να θυμηθεί να συμπεριλάβει όλα τα διαφορετικά μέρη του λόγου. Για μεγαλύτερους μαθητές που γράφουν εκθέσεις, ένας οπτικός οργανωτής μπορεί να έχει πέντε περιοχές, εκ των οποίων η πρώτη θα αφορά την εισαγωγή, οι τρεις επόμενες τις υποστηρικτικές παραγράφους, και η τελευταία τα συμπεράσματα.
 Πηγη